Produktudviklingsstøtte

For at fremme landbaseret erhverv har Inatsisartut i 2012 vedtaget en lov, hvis formål er at støtte erhvervsprojekter, der vurderes at medføre samfundsøkonomiske gevinster i form af f. eks. merproduktion og øgede arbejdspladser.

Støtte gives efter ansøgning til flg. projekter:

  1. etablering og udvidelse
  2. produktions- og konceptudvikling
  3. markedsetablering, eller
  4. projektering

Refusion af udgifter til produktudvikling gives med den procentdel, der er fastsat i tilsagnet om støtte, dog maksimalt 50%. 

Støtten kan ydes med et beløb på maksimalt 300.000 kr. 

 

Klik her for at hente vejledningen 

 

PROJEKTER
Atuaruk
VENTURE
Atuaruk
INNOVATION
Atuaruk
HOLDING
Atuaruk
GREENLAND BUSINESS · A/S Boks 608 · 3900 Nuuk · Grønland · Tlf: +299 342880 · Email: Info@innovation.gl · GER: 12 65 24 61
;