Mikrolån

Mikrolån kan bruges på forskellige måder. Enten som en låneudgive af produktudviklingsstøtte, som medfinansiering til produktudviklingsstøtte, eller som lån til arbejdskapital (drift)
 
Hvad kan man søge mikrolån til Der kan søges til de samme udviklingsudgifter som for produktudviklingsstøtte, derudover kan der også søges til arbejdskapital.
 
Der er tre typer af lån, som alle er forudbetalte før projektstart: Type Maks beløb Formål: Lån til udviklingsomkostninger
 Maks. 75 % af budgetteret udgift. 
 - etablering og udvidelse - produktions- og konceptudvikling - markedsetablering - projektering Lån til medfinansiering af erhvervsfremme maks. 25 % hvis der kombineres med øvrig støtte.
 
Lån til Arbejdskapital Maks. 50 % af budgetterede udgift.
 
- Arbejdskapital, primært indkøb af varelagre.
Samlet lånebeløb Maks. 75 % af totalbudget Min 20.000 kr. Maks. 100.000 kr.
 
 
Beregningseksempel: En ansøger har et projekt med budgetterede udgifter til både arbejdskapital (indkøb af varelager) og udviklingsomkostninger, og søger en kombination af mikrolån og produktudviklingsstøtte.
 
Indkøb af varelager 20.000 kr.  50 % lån = 10.000 kr. Indkøb af maskinpark 80.000 kr.  25 % lån + 50 % støtte = 20.000 kr. + 40.000 kr. = 60.000 kr.
 
Samlet tilsagn bliver således: 40.000 kr. i produktudviklingsstøtte og 30.000 kr. i mikrolån. 70.000 kr. i alt og 70 % af det samlede projektbudget.
 
Krav til ansøgning Kun små virksomheder med en positiv business case, fortrinsvis i yderdistrikter (hvor man typisk har svært ved at opnå banklån) kan ansøge om lån. 

PROJEKTER
Atuaruk
VENTURE
Atuaruk
INNOVATION
Atuaruk
HOLDING
Atuaruk
GREENLAND BUSINESS · A/S Boks 608 · 3900 Nuuk · Grønland · Tlf: +299 342880 · Email: Info@innovation.gl · GER: 12 65 24 61
;