Start en virksomhed eller selskab

Der er forskel på om man vil registrere en personligt ejet virksomhed eller et selskab i Grønland.

 

Hvis du vil registrere en personligt ejet virksomhed i Grønland, skal du gøre det på Erhvervsstyrelsens hjemmeside , i det såkaldte CVR-register.

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Start_groenlandsk_virksomhed

Registrering af personligt ejede virksomheder er gratis, og tager få minutter.

 

Hvis du vil registrere et selskab i Grønland, skal du gøre det på Erhvervsstyrelsens danske hjemmeside, i det såkaldte CVR-register.

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Start_virksomhed

Registreringen af selskaber koster fra 670 kr.

 

Her er en oversigt over de mest almindelige virksomheds- og selskabsformer:

Personligt ejede virksomheder

Enkeltmandsvirksomhed

 • En personligt ejet virksomhed har kun én ejer.
 • Kræver dansk CPR-nummer.
 • Ejeren hæfter personligt for virksomhedens gæld og andre forpligtelser.

Interessentskab (I/S)

 • Et interessentskab (I/S) har minimum to ejere.  
 • Interessenter kan vælge at indgå en interessentskabskontrakt, hvor i de fastlægger reglerne mellem sig.
 • Ejerne hæfter solidarisk og ubegrænset for virksomhedens gæld og andre forpligtelser.

Selskaber

Registrering af selskaber kræver vedtægter og et stiftelsesdokument.

Ejerne hæfter med den kapital, de hver især har indskudt. Virksomhedens formue er virksomhedens og ikke ejernes.

Selskaber skal indlevere en årsrapport med regnskab til Erhvervstyrelsen, så man skal være opmærksom på at der kan være omkostninger og et administrativ arbejde forbundet hermed.

 

Iværksætterselskab (IVS)

 • Et iværksætterselskab (IVS) har én eller flere ejere. 
 • Stiftelseskapitalen er mellem 1 kr. og 49.999 kr. 
 • Selskabet skal årligt opspare mindst 25 % af selskabets overskud
 • Skal have en direktion

Anpartsselskab (ApS)

 • Et anpartsselskab (ApS) har en eller flere ejere. 
 • Stiftelseskapitalen for et ApS er 50.000 kr. 
 • Skal have en direktion

Aktieselskab (A/S)

 • Et aktieselskab (A/S) har en eller flere ejere.
 • Stiftelseskapitalen for et A/S er 400.000 kr.
 • Skal have en bestyrelse og en direktion eller et tilsynsråd og en direktion

PROJEKTER
Atuaruk
VENTURE
Atuaruk
INNOVATION
Atuaruk
HOLDING
Atuaruk
GREENLAND BUSINESS · A/S Boks 608 · 3900 Nuuk · Grønland · Tlf: +299 342880 · Email: Info@innovation.gl · GER: 12 65 24 61
;